Zvolte si typ nemovitosti

Jsme členy:

PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)

PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)

Tuto problematiku upravuje zákon 406/2000sb. paragraf 7a.

Vlastník budovy, případně společenství vlastníků jednotek mají za povinnost opatřit si průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, tzn. bytu a dále i při pronájmu budovy nebo bytu. Tento průkaz jsou vlastník nebo SVJ povinni předložit případnému zájemci o koupi nebo pronájem a následně pak předat průkaz nebo jeho úředně ověřenou kopii kupci nebo nájemci. Pokud vlastníkovi bytové jednotky nebyl průkaz na písemné vyžádání předán, může jej při koupi nebo pronájmu nahradit vyúčtováním elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky.

Kdy nemusí být PENB vystaven:

1) pokud jsou splněny všechny následující podmínky: budova je postavena před 1.1.1947, od 1.1.1947 nebyla provedena větší změna dokončené budovy a prodávající a kupující (nebo pronajímatel a nájemce) se písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen.

 2) pokud se jedná o objekt pro rodinnou rekreaci, který je užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. V praxi to znamená, že pokud se například chata (tj. objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako stavba pro rodinnou rekreaci) používá jen v období duben – říjen, není nutný PENB. Pokud by se naopak na chatě bydlelo celoročně, bylo by nutné PENB vystavit.

3) pokud se jedná o budovu s celkově energeticky vztažnou plochou menší než 50m2

Pokud potřebujete poradit konkrétně, zavolejte nebo napište.

Zpět na Poradna